نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 45-56

محمدحسین بیات؛ جواد بام افکن