نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 67-83

حسین حیدری؛ حسن پاشایی


3. ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 41-57

حسین حیدری؛ خدیجه کاردوست