نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع)

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 67-80

رمضان مهدوی آزاد بنی؛ سیاوش حق جو؛ مصطفی رضازاده