نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 35-48

نیره دلیر؛ منصوره کریمی قهی