نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت

دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 64-77

سید احمد موسوی باردئی؛ خدیجه حسین زاده