نویسنده = بهنام دارابی
تعداد مقالات: 3
1. جرایم ناشی از نفرت مذهبی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 56-67

بهنام دارابی


3. مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام

دوره 7، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 38-44

بهنام دارابی