نویسنده = عبدالهادی فقهی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری)

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

محمدرضا پیرچراغ؛ عبدالهادی فقهی زاده


2. تحلیل و بررسی دیدگاه مفسران درباره آیات نسخ

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 77-88

عبدالهادی فقهی زاده؛ اصغر طهماسبی بلداجی