نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه

دوره 12، شماره 47، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-84

داود زرین پور؛ راضیه امینی


2. واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت

دوره 7، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 5-11

داود زرین پور؛ راضیه امینی