نویسنده = ���������� ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 8-18

فریبا حاجی علی؛ زهرا سادات خالصی نژاد