نویسنده = مسعود اخوان کاظمی
مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه

دوره 14، شماره 51، شهریور 1398، صفحه 59-73

مسعود اخوان کاظمی؛ فرزاد رستمی؛ کامران لطفی