نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-73

مسعود اخوان کاظمی؛ فرزاد رستمی؛ کامران لطفی