نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-15

محمدعلی محب الرحمان؛ حسین صابری؛ محمدمهدی محب الرحمان