نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-48

احمد خسروی؛ ایوب شافعی پور؛ مهران آبشیرینی