نویسنده = جهاندار امینی
تعداد مقالات: 2
1. توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 6-24

محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی


2. توبه از دیدگاه قرآن و سنت

دوره 7، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 12-29

محمود ویسی؛ جهاندار امینی