نویسنده = مرتضی قاسمی حامد
حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 107-118

مرتضی قاسمی حامد؛ ایوب شافعی پور؛ مجتبی شیرانی


گستره معنایی «رب» در قرآن کریم

دوره 14، شماره 50، اسفند 1397، صفحه 64-76

مرتضی قاسمی حامد؛ سید محمد میرحسینی؛ مجتبی شیرانی


بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر

دوره 11، شماره 43، خرداد 1395، صفحه 80-92

مهدی ایزدی؛ مرتضی قاسمی حامد


رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش

دوره 8، شماره 30، اسفند 1391، صفحه 34-42

مرتضی قاسمی حامد؛ حامد جمالی