نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. گستره معنایی «رب» در قرآن کریم

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 64-76

مرتضی قاسمی حامد؛ سید محمد میرحسینی؛ مجتبی شیرانی


2. بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر

دوره 11، شماره 43، بهار 1395، صفحه 80-92

مهدی ایزدی؛ مرتضی قاسمی حامد


3. رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 34-42

مرتضی قاسمی حامد؛ حامد جمالی