نویسنده = ���������� �������������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 20-32

محمدفاروق آشکار تیزابی


2. جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 65-83

محمدفاروق آشکار تیزابی