نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 6-24

محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی