نویسنده = محمد سپهری
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 73-84

محمد سپهری؛ هدیه یگانه