نویسنده = سید محمدتقی شاکری
تعداد مقالات: 2
1. امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 5-16

سید محمدتقی شاکری


2. راهکار اتحاد امت از نگاه مولوی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 43-49

سید محمدتقی شاکری