نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی