نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 56-64

مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی