نویسنده = ������������ ����������������
وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 37، آذر 1393، صفحه 84-91

محمدعادل ضیائی؛ بی‌گرد شریفی