نویسنده = ������������ �������������
تعداد مقالات: 1
1. وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 84-91

محمدعادل ضیائی؛ بی‌گرد شریفی