نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 5-19

کریم دولتی؛ مجتبی محمدی انویق


2. همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 5-14

کریم دولتی؛ رضا بیدی


3. بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 67-85

کریم دولتی؛ سید محمدعلی ایازی