نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین

دوره 11، شماره 41، آذر 1394، صفحه 59-72

علی غضنفری؛ مصطفی زارعی بلوط بنگان