نویسنده = سید احسان صادقیان دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 28-38

حسین مفتخری؛ سید احسان صادقیان دهکردی