نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 7-25

سهیلا رستمی؛ اسماعیل قاضی نیا