نویسنده = �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. دعا در قرآن و عهد عتیق

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 68-82

محمدجواد شمس؛ حمداله ادیم