کلیدواژه‌ها = تحریف معنوی
تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 75-90

حسین سیاح گرجی؛ محمدحسین مختاری؛ عاطفه زرسازان