کلیدواژه‌ها = قتل
مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

دوره 14، شماره 51، شهریور 1398، صفحه 44-58

عابدین مؤمنی؛ عبدالسبحان صدیقی


عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 36، شهریور 1393، صفحه 58-69

علی غضنفری؛ آغامحمد نبیل


تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1392، صفحه 20-29

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ عبدالحمید خسروی؛ عبدالرحیم تاجیک