کلیدواژه‌ها = فقه مقارن
تأثیر اختلاف دارین بر وصیت تملیکی و عهدی در فقه اسلامی

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 63-74

فراست محمدی بلبان آباد


بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 15، شماره 52، اسفند 1398، صفحه 35-48

احمد خسروی؛ ایوب شافعی پور؛ مهران آبشیرینی


حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)

دوره 10، شماره 38، اسفند 1393، صفحه 43-55

رضا طجرلو؛ سید مجتبی حسینی الموسوی


توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

دوره 9، شماره 35، خرداد 1393، صفحه 6-24

محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی


بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 31، خرداد 1392، صفحه 17-27

سید مجتبی حسینی الموسوی