کلیدواژه‌ها = خاندان مهلب
تعداد مقالات: 1
1. نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری

دوره 10، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 77-89

حسین مفتخری؛ آرمان فروهی