کلیدواژه‌ها = مذاهب اسلامی
تعداد مقالات: 5
1. امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 28-34

محمدرضا کیخا؛ عبدالله فتوحی


2. تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-43

عبدالباسط قانت


3. مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1398، صفحه 44-58

عابدین مؤمنی؛ عبدالسبحان صدیقی


4. اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 7-19

عابدین مؤمنی؛ سید محمدمهدی حسینی


5. بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 33-44

سید محمد حسینی؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی