کلیدواژه‌ها = سلفیه
تعداد مقالات: 2
1. سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-39

معصومه رادگودرزی؛ علیرضا نجفی نژاد


2. بررسی سلفی‌گری در رویکرد کلامی ابن‌کثیر و آلوسی با محوریت مبحث لوازم توحید

دوره 12، شماره 47، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-55

محمد مولوی؛ حمید ایماندار