کلیدواژه‌ها = روایات تفسیری
گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 119-131

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ مصطفی عبدالعلی سربندی


بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین»

دوره 16، شماره 54، اسفند 1399، صفحه 45-57

محسن رجبی قدسی؛ سجاد ابراهیمی


بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن

دوره 11، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 21-39

محمد مولوی؛ نبی‌الله صدری فر؛ مرضیه مهری ثابت چماچایی