دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مالکیّت انسان نسبت به محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

مسعود شاورانی


حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

مهدی اخلاصی؛ محمد جواد حیدری خراسانی؛ علی رضا مجد آرا


امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل‌سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

سعید سبوئی جهرمی؛ محمد رسول آهنگران؛ سید امیر حسین ارجمند


مروت و شرطیت آن در تحقق عدالت؛ از دیدگاه امامیه و شافعیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

سید محمد حسینی؛ فرامرز فخرمعانی


بررسی ماهیّت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

زهره ربیعی مهم؛ عابدین مؤمنی؛ مهدی ذوالفقاری


واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تاکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

ماجد صدقی؛ میرهادی حسینی؛ حسین مفتخری


تأثیر ابوعلی جبایی در خروج مکتب معتزله بصره از رکود در قرن سوم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

میترا سعادت؛ شهلا بختیاری


نقش صادقین (ع) در شکل‌گیری وحدت مسلمانان در مسئله قرائت قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

مجتبی محمدی انویق


مبانی و ادله فقهی تعدیل قرارداد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

میثم محمدی؛ مرتضی چیت سازیان


مبانی و مؤلفه های تعامل مذاهب با همدیگر؛ مطالعه موردی مؤلفه های فقهی و اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1401

مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی


بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

علی شیعه علی؛ محسن معتمدی؛ علیرضا لطیفی


مطالعه تطبیقی مبانی تفسیری ابن‌عاشور و محمدحسین فضل الله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

سهراب مروتی؛ شریف سالمی زاده