دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی سبک زندگی در چهار قرن نخست هجری (مطالعه موردی تحلیل روایات مکان نظافت در منابع روایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

معصومه ریعان


بررسی تطبیقی تاثیر مکان بر عده در فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

فراست محمدی بلبان اباد


انعکاس عقیده امامت فرقه اسماعیلیه در اشعار مؤید فی الدین شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

امید ایزانلو؛ حمیدرضا طیبی نسب


مقام و جایگاه حضرت مریم در دین مسیحی و مقایسه‏ ی آن با اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

مریم سادات آقامیری؛ عبدالحسین لطیفی؛ محمودرضا اسفندیار


کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

محمود پوربافرانی؛ میثم محمدی؛ گوهرشاد پوربافرانی؛ زهرا زارع اسفیدانی


امکان سنجی تقریب بر پایه مفهوم امت واحده در دوره معاصر؛ ظرفیت‌ها، موانع و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

امیر مهاجر میلانی


تحلیل فقهی و حقوقی حواله بر بریء از دیدگاه فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

بابک سلیمی


تحلیل کارکردهای کلان مسجد از دیدگاه قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

محمود قرائتی؛ حامد شریعتی نیاسر؛ مجید معارف


خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع «هویت ملی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

شقایق عامریان؛ مصطفی کیخا؛ محمدرضا کیخا


واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

کریم کوخایی زاده؛ مریم ملکی؛ عبدالجبار زرگوش نسب