تعداد مقالات: 153
101. فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 39-48

صالح پرگاری؛ سید مهدی احمدی‌فر؛ زینب پورزعفرانی


102. تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 56-64

مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی


103. تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 33-47

مرتضی رحیمی


104. حوزه علمیه تقریب‌گرای سامرا و نقش میرزای شیرازی

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 39-49

بهنام دارابی


105. راهکار اتحاد امت از نگاه مولوی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 43-49

سید محمدتقی شاکری


106. توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 36-46

عباس ایزدپناه؛ قاسم امجدیان


107. حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 43-55

رضا طجرلو؛ سید مجتبی حسینی الموسوی


108. آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 45-56

محمدحسین بیات؛ جواد بام افکن


109. بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 57-66

محمد بقائی یمین


113. فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 55-66

عباس مصلایی پور یزدی؛ فرشته مرزبان


114. معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 53-63

مریم قوجائی خامنه؛ سید علی موسوی نژاد


115. جرایم ناشی از نفرت مذهبی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 56-67

بهنام دارابی


116. واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی

دوره 12، شماره 47، بهار و تابستان 1396، صفحه 56-70

احمد مرتاضی؛ محمد اسدی


117. عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 58-69

علی غضنفری؛ آغامحمد نبیل


118. امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 62-78

سهیلا رستمی؛ روژین خالدی؛ مهناز ابراهیمی


119. بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان‌گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 62-77

حبیب‌الله عظیمی؛ مسعود اصغری


120. جایگاه امت اسلامی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 49-64

عباسعلی مشکانی سبزواری


122. مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 48-61

محمد نخی؛ محمدرضا پیرچراغ


123. اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 50-59

علی شیعه علی


124. احکام میت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 50-66

علی شیعه علی