تعداد مقالات: 160
127. مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 48-61

محمد نخی؛ محمدرضا پیرچراغ


128. اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 50-59

علی شیعه علی


129. احکام میت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 50-66

علی شیعه علی


131. سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 56-76

عابدین مؤمنی؛ زری زمانی


133. حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 67-83

حسین حیدری؛ حسن پاشایی


134. رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 59-72

علی غضنفری؛ مصطفی زارعی بلوط بنگان


135. دعا در قرآن و عهد عتیق

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 68-82

محمدجواد شمس؛ حمداله ادیم


136. فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا

دوره 11، شماره 43، بهار 1395، صفحه 72-79

ایوب شافعی پور


137. بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع)

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 67-80

رمضان مهدوی آزاد بنی؛ سیاوش حق جو؛ مصطفی رضازاده


139. تحلیل جایگاه حدیثی حکیم بن حکم از منظر شیعه و اهل‌سنت

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 68-76

هاشم اندیشه؛ محمدتقی دیاری بیدگلی


140. واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه

دوره 12، شماره 47، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-84

داود زرین پور؛ راضیه امینی


141. مصالح مرسله در آینه تقریب

دوره 7، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 45-53

سید احمد حبیب نژاد


142. تعصب دینی یا ایستادگی و ایمان راسخ در قرآن

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 70-83

مسعود شاورانی


143. جایگاه تصوف در روند قدرت‌گیری عثمانی

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 79-91

شعیب نادرزاده


144. نمونه‌هایی از بازتاب حب آل علی(ع) در معماری آناطولی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 78-89

محرم قلی‌زاده


145. جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 65-83

محمدفاروق آشکار تیزابی


146. وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 84-91

محمدعادل ضیائی؛ بی‌گرد شریفی


147. تقریب مذاهب اسلامی در چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 62-74

حسین سرمد محمدی


149. بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 67-85

کریم دولتی؛ سید محمدعلی ایازی