حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار

2 مرکز فقهی

3 دانشجو کارشناسی


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Heydari Khorasani 1
  • Mehdi Ekhlasi 2
  • Alireza Majid R. 3
1 Assistant Professor
2 markazfeqhi
3 Undergraduate student