مروت و شرطیت آن در تحقق عدالت از دیدگاه امامیه و شافعیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini 1
  • Faramarz Fakhremaani 2
1 Associate Professor, Department of Jurisprudence and and the Essentials of Islamic Law, University of Tehran
2 MSc graduated from the University of Tehran in Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law