سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

جهت اشتراک در فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)، به نکات زیر توجه فرمایید:

* حق اشتراک سالانه 80000 ریال می‌باشد.

* حق اشتراک را به حساب جاری 55138486 بانک تجارت تهران، شعبه فلسطین جنوبی، کد 197، به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت).

* از دریافت وجه نقد بابت اشتراک معذوریم.

* در صورت تغییر نشانی، آخرین تغییرات را به اطلاع مجله برسانید.

* در صورت عدم دریافت مجله، با شماره تلفن 66407712 تماس حاصل فرمایید.

* اصل فیش بانکی حق اشتراک را با پست به نشانی زیر ارسال فرمایید:

تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ خیابان شهید مهرداد روانمهر ـ پلاک 3 ـ دانشگاه مذاهب اسلامی ـ دفتر مجلات علمی و پژوهشی ـ کدپستی: 1315895911