نویسنده = محمود ویسی
مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاة» (بر اساس الخلل فی الصلاة محقق کرکی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

علیرضا عالم زاده؛ عباسعلی سلطانی؛ محمود ویسی


مالکیت منابع هیدروکربنی از دیدگاه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

محمد باقر رنجبری؛ محمود ویسی؛ افتخار دانش پور؛ فواد مهری


ویژگیهای ایفای تعهد در زوال حق حبس از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 17، شماره 57، شهریور 1401، صفحه 172-186

الهه شعبانپور المشیری؛ مهدی رهبر؛ محمود ویسی


توبه از دیدگاه قرآن و سنت

دوره 7، شماره 28، شهریور 1391، صفحه 12-29

محمود ویسی؛ جهاندار امینی