نویسنده = عباس مصلایی پور یزدی
روش‌شناسی علامه طباطبایی در کشف معانی مفردات قرآن و بازتاب آن در پژوهش‌های تفسیری معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی‌پور یزدی؛ مینا شمخی؛ قاسم بستانی


گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 119-131

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ مصطفی عبدالعلی سربندی


مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم

دوره 13، شماره 48، دی 1396، صفحه 67-77

عباس مصلایی پور یزدی؛ فاطمه خیوه


اعراف از منظر مفسران فریقین

دوره 12، شماره 46، بهمن 1395، صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان


فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین

دوره 11، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 55-66

عباس مصلایی پور یزدی؛ فرشته مرزبان


تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد

دوره 10، شماره 40، شهریور 1394، صفحه 26-41

عباس مصلایی پور یزدی؛ مجید بشیری


نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 37، آذر 1393، صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی