کلیدواژه‌ها = ولایت
بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 15، شماره 52، اسفند 1398، صفحه 35-48

احمد خسروی؛ ایوب شافعی پور؛ مهران آبشیرینی


سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 38، اسفند 1393، صفحه 56-76

عابدین مؤمنی؛ زری زمانی


ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی

دوره 9، شماره 36، شهریور 1393، صفحه 41-57

حسین حیدری؛ خدیجه کاردوست