دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نگاهی بر اندیشه‌های اعتقادی نومعتزله در مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

حسین عارفی نیا؛ مصطفی سلطانی؛ مسلم محمدی


مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاة» (بر اساس الخلل فی الصلاة محقق کرکی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

علیرضا عالم زاده؛ عباسعلی سلطانی؛ محمود ویسی


بازخوانی سیاست‌ تقریب بینامذاهبی نادرشاه افشار: مطالعه موردی مجمع نجف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

ماجد صدقی


نظریه عامل و إعراب در پرتو مقایسه دو کتاب «العوامل المئة» جرجانی و «جواهر النحو» طَبْرِسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

محمد حسن محمدی؛ علیرضا باقر


تاثیر آموزه های قرآن کریم در کنترل دوران اپیدمی کرونا با تأکید بر آرای مفسران فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

علیرضا عیوضی؛ جعفر نجف پور؛ رضا میرزایی


مسئولیت شهود زائد در صورت رجوع از شهادت در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

محمد حسن قدرتی؛ محمدعادل ضیائی


تحلیل جرم در ملاء عام و عناوین مشابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

مهدی رهبر؛ میثم محمدی؛ زهرا حسین‌پور


اصالت سنجی متن احادیث نسخه‌های کنونی منسوب به سلیم بن قیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

کاظم استادی


تبیین نحوه مواجهه قرآن کریم با سحر در آیه 102 سوره بقره بر مبنای تفاسیر شیعه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

رسول سلیمانی؛ حسین شریعتی فرد؛ جعفر نجف پور؛ صدرا علیپور


بررسی تطبیقی نحوه مواجهه محمد رشیدرضا و علامه طباطبایی با روایات در تفسیر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

مجید معارف؛ مرتضی قاسمی حامد؛ لیلا بهمیاری


واکاوی نقش «مجلة الأزهر» در تبیین هویتِ گفتمان تقریب مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

منوچهر ایزدی نیا؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ مهدی جمالی فر؛ عبدالله فرهی


تصدیق خداوند پس از تلاوت قرآن کریم از دیدگاه شیعه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

مجتبی محمدی انویق؛ ایوب شافعی پور


مطالعه تطبیقی مواجهه «نهاد دینی» و «نوسازی فرهنگی» در عربستان سعودی و کویت (نیمه نخست قرن بیستم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

محمد رضا عشوری مقدم


بررسی معیار های عقود مسامحه ای و کیفیت اعمال آن در برخی از مصادیق این عقود از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

مهدی ناصحی؛ مرتضی چیت سازیان


تحلیلی در باب رویکرد تقریبی آیت الله واعظ‌زاده خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

سمانه وفادار؛ نجف یزدانی


بررسی روایت های سه گانه از روابط جمهوری اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر پس از بیداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

النازسادات موسوی؛ حجت الله نوری ساری


بررسی تطبیقی آراء مفسران فریقین در تحلیل ماهیت دعا در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

مجتبی شیرانی؛ ابراهیم اقبال


روش‌شناسی علامه طباطبایی در کشف معانی مفردات قرآن و بازتاب آن در پژوهش‌های تفسیری معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی‌پور یزدی؛ مینا شمخی؛ قاسم بستانی


تحلیل متنی سندی روایات جری و تطبیق پیرامون آیه 58 سوره نساء با تأکید بر تفاسیر طبری و حویزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

فرهاد کریمی؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف


مطالعه تطبیقی شرایط نشر حرمت ناشی از رضاع در فقه امامیه و فقه اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

علی اکبر ربیعی؛ احمد صابری مجد


مطالعه تطبیقی اجرای مجازات‌های حدی بر غیر مسلمانان در فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

محمدامین امینی؛ محمد روستایی


مالکیت منابع هیدروکربنی از دیدگاه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

محمد باقر رنجبری؛ محمود ویسی؛ افتخار دانش پور؛ فواد مهری