نمایه نویسندگان

آ

 • آزادیان، بهزاد نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 151-163]
 • آزیز، سید محسن موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]

ا

 • ابراهیمی، سجاد بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 45-57]
 • احمدی‌فر، سید مهدی مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 82-90]
 • احمری، حسین احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 5-15]
 • اردمه، محمد موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]
 • اسودی، علی بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 30-44]
 • اشرف آل طه، سید حیدر اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 34-47]

ب

 • باقری، احمد نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 143-150]
 • بهرامی، علی نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 143-150]
 • بهرامی خوشکار، محمد تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 91-106]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 151-163]

پ

 • پارسا، فرزاد مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 132-142]

ت

ح

 • حسینی رامشه، سید سعید بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 48-62]
 • حسینی یکتا، سید سعید تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 91-106]
 • حکیمی صدر، موسی موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]

د

 • داودی، مجتبی موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]

ر

 • راوند، مهین احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 5-15]
 • رجبی قدسی، محسن بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 45-57]
 • رحیمی، حسن مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 132-142]
 • رحیمی، مرتضی روزه مشاغل سخت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 70-81]
 • ردایی، وحید مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 82-90]

ز

س

 • سروریان، حمیدرضا بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 48-62]
 • سیاح گرجی، حسین تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 75-90]

ش

 • شافعی پور، ایوب حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 107-118]
 • شاهرودی، محمدرضا اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 16-33]
 • شاورانی، مسعود بررسی تاریخی عبارت «خلیفة الله» در روایات مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 19-29]
 • شریعتمداری، حمیدرضا موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]
 • شیرانی، مجتبی حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 107-118]
 • شیعه علی، علی احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 5-15]

ص

 • صیادی، صادق تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 91-106]

ط

 • طالبی، عبدالحمید نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 143-150]
 • طرف روا، یسری بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 30-44]

ع

ق

 • قاسمی حامد، مرتضی حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 107-118]
 • قاسمی شوب، محمد اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 16-33]
 • قربانعلی دولابی، مجید راهکارهای نورسی در تقابل با فرهنگ غرب [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 58-69]

م

 • محمدی بلبان آباد، فراست تأثیر اختلاف دارین بر وصیت تملیکی و عهدی در فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 63-74]
 • محمدی منفرد، بهروز اخلاق باور و اصول معرفتی در پژوهشهای تقریبی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 5-18]
 • مختاری، محمدحسین تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 75-90]
 • مصلایی پور یزدی، عباس گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 119-131]
 • مظفری، سودابه بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 30-44]

ن