نمایه نویسندگان

آ

 • آبانگاه ازگمی، معصومه عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 18-32]
 • آخوندی، علی‌اصغر بررسی تطبیقی تعاریف فاصله قرآنی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 81-96]

ا

 • ابوالقاسمی دهاقانی، نرجس بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 23-34]
 • ادیم، حمداله دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 68-82]
 • اسودی، علی نشانه شناختی جایگزینی واج و تأثیر آن در ایفای معنا در متون تفسیری (مطالعه موردی تفسیر التبیان) [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 8-15]
 • امامی، محمد بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 8-20]
 • ایزدی، مهدی بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 80-92]
 • ایمانی، علیرضا جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردها به آن [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 83-96]

ب

 • بادکوبه هزاوه، احمد عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 18-32]

ح

 • حق جو، سیاوش بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 67-80]
 • حیدری، حسین بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 49-67]

خ

 • خاکپور، رحیم نمودی از هم‌گرایی مذاهب اسلامی در اعتماد محدثان اهل‌سنت به راوی شیعی عبّاد بن یعقوب [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 60-71]

د

 • دلیر، نیره رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 35-48]
 • دیانی تیلکی، محمد شمس‌الدین بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 8-20]

ر

 • رئیس السادات، تهمینه بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 46-58]
 • رستمی، سید فاضل نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 9-22]
 • رضازاده، مصطفی بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 67-80]

ز

س

 • سپهری، محمد بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 73-84]
 • سلیمان دوست ورجوی، مهدی نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 16-30]

ش

 • شافعی پور، ایوب فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 72-79]
 • شکاری، روشنعلی مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 40-54]
 • شمس، محمدجواد دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 68-82]
 • شیعه علی، علی مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 40-54]

ص

 • صدری فر، نبی‌الله بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 21-39]

ع

 • عالم زاده، علیرضا شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 8-17]
 • عبدی، زهرا اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی‏‌گرایی نادرشاه [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-45]

غ

 • غضنفری، علی رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 59-72]

ف

 • فتحی، ابوالفضل نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 16-30]
 • فرمانیان، مهدی بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 23-34]
 • فرهی، عبدالله نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-59]
 • فولادی، علیرضا بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 49-67]

ق

 • قاسمی حامد، مرتضی بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 80-92]
 • قره مصطفی، احمد نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-59]

ک

 • کریمی قهی، منصوره رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 35-48]

گ

 • گلزاده یدکی، وحیده جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردها به آن [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 83-96]
 • گودرزی، الهام مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 40-54]

م

 • مرزبان، فرشته فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 55-66]
 • مصلایی پور یزدی، عباس فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 55-66]
 • مهدوی آزاد بنی، رمضان بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 67-80]
 • مهری ثابت چماچایی، مرضیه بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 21-39]
 • مولوی، محمد بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 21-39]

و

 • وکیلی، هادی بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 46-58]

ی

 • یگانه، هدیه بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 73-84]