نمایه نویسندگان

آ

 • آقامیری، مریم سادات مقام و جایگاه حضرت مریم در دین مسیحی و مقایسه‏ ی آن با اسلام [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • آهنگران، محمدرسول امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 5-18]

ا

 • اخلاصی، مهدی حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 78-96]
 • ارجمند، سید امیرحسین امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 5-18]
 • اسفندیار، محمودرضا مقام و جایگاه حضرت مریم در دین مسیحی و مقایسه‏ ی آن با اسلام [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • ایزانلو، امید انعکاس عقیده امامت فرقه اسماعیلیه در اشعار مؤید فی الدین شیرازی [دوره 17، شماره 57، 1401]

ب

 • بختیاری، شهلا تأثیر ابوعلی جبایی در خروج مکتب معتزله بصره از رکود در قرن سوم هجری [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 67-77]

پ

 • پروین، جلیل تحلیل نقّادی های قرآن از پندارۀ «اسناد فرزند و همسر به خدا» [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • پوربافرانی، گوهرشاد کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • پوربافرانی، محمود کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز [دوره 17، شماره 57، 1401]

ج

 • جمالی، محمد مبانی و مؤلفه‌های تعامل مذاهب با همدیگر (مطالعه موردی مؤلفه‌های فقهی و اخلاقی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 117-129]

چ

 • چیت سازیان، مرتضی مبانی و ادله فقهی تعدیل قرارداد از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 97-116]

ح

 • حسینی، سید محمد مروت و شرطیت آن در تحقق عدالت از دیدگاه امامیه و شافعیه [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 130-141]
 • حسینی، میرهادی واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تأکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 170-186]
 • حیدری خراسانی، محمدجواد حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 78-96]

ذ

 • ذوالفقارطلب، مصطفی مبانی و مؤلفه‌های تعامل مذاهب با همدیگر (مطالعه موردی مؤلفه‌های فقهی و اخلاقی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 117-129]
 • ذوالفقاری، مهدی بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 52-66]

ر

 • ربیعی مهم، زهره بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 52-66]
 • رهبر، مهدی ویژگی های ایفای تعهد در زوال حق حبس از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • ریعان، معصومه واکاوی سبک زندگی در چهار قرن نخست هجری (مطالعه موردی تحلیل روایات مکان نظافت در منابع روایی) [دوره 17، شماره 57، 1401]

ز

س

 • سالمی زاده، شریف مطالعه تطبیقی مبانی تفسیری ابن‌عاشور و محمدحسین فضل الله [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 142-154]
 • سبوئی جهرمی، سعید امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 5-18]
 • سعادت، میترا تأثیر ابوعلی جبایی در خروج مکتب معتزله بصره از رکود در قرن سوم هجری [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 67-77]
 • سلیمی، بابک تحلیل فقهی و حقوقی حواله بر بریء از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]

ش

 • شاورانی، مسعود بررسی حق مالکیت انسان نسبت به محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 39-51]
 • شریعتی نیاسر، حامد تحلیل کارکردهای کلان مسجد از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • شعبانپورالمشیری، الهه ویژگی های ایفای تعهد در زوال حق حبس از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • شیعه علی، علی بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 19-38]

ص

 • صدقی، ماجد واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تأکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 170-186]

ط

 • طیبی نسب، حمیدرضا انعکاس عقیده امامت فرقه اسماعیلیه در اشعار مؤید فی الدین شیرازی [دوره 17، شماره 57، 1401]

ع

 • عامریان، شقایق خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی [دوره 17، شماره 57، 1401]

ف

 • فخرمعانی، فرامرز مروت و شرطیت آن در تحقق عدالت از دیدگاه امامیه و شافعیه [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 130-141]

ق

 • قرائتی، محمود تحلیل کارکردهای کلان مسجد از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 17، شماره 57، 1401]

ک

 • کوخایی زاده، کریم واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • کیخا، محمدرضا خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • کیخا، مصطفی خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی [دوره 17، شماره 57، 1401]

ل

 • لطیفی، عبدالحسین مقام و جایگاه حضرت مریم در دین مسیحی و مقایسه‏ ی آن با اسلام [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • لطیفی، علیرضا بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 19-38]

م

 • مؤمنی، عابدین بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 52-66]
 • مجدآرا، علیرضا حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 78-96]
 • محمدی، میثم مبانی و ادله فقهی تعدیل قرارداد از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 97-116]
 • محمدی، میثم کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • محمدی انویق، مجتبی نقش صادقین(ع) در شکل‌گیری وحدت مسلمانان در مسئله قرائت قرآن [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 155-169]
 • محمدی بلبان آباد، فراست بررسی تطبیقی تأثیر مکان بر عده در فقه اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • مروتی، سهراب مطالعه تطبیقی مبانی تفسیری ابن‌عاشور و محمدحسین فضل الله [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 142-154]
 • معارف، مجید تحلیل کارکردهای کلان مسجد از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • معتمدی، محسن بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 19-38]
 • مفتخری، حسین واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تأکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 170-186]
 • ملکی، مریم واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • مهاجر میلانی، امیر امکان سنجی تقریب بر پایه مفهوم امت واحده در دوره معاصر؛ ظرفیتها، موانع و راهکارها [دوره 17، شماره 57، 1401]

و

 • ویسی، محمود ویژگی های ایفای تعهد در زوال حق حبس از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]